onsdag, oktober 21, 2009

Kommunfullmäktige på torsdag

På torsdag kväll är det kommunfullmäktige.Klockan 18.30 i kommunhuset.
På dagordningen bland annat:
  • Interpellation om trafiksituationen runt skolorna. (Interpellation är en skriftlig fråga som besvaras skriftligt. Därefter genomförs en interpellationsdebatt.)
  • Delårsrapport 2009 och höstprognos. (Ekonomisk rapport. Trots minskade statsbidrag och minskade skatteintäkter ser det bra ut.)
  • Arvoden till politiker. (Jämfört med andra kommuner har Upplands-Bro låga arvoden.)

Det kommer troligtvis bli en lång kväll med mycket debatt. Många kloka beslut kommer att fattas, hoppas jag. Dagordningen och handlingar finns på plats men kan också nås på nätet.

Mötet är öppet för alla. Det är bara att komma och sätta sig på åhörarplatserna för och se hur vi politiker debatterar och röstar. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ, "Upplands-Bros riksdag".
Det går också att följa hemifrån via webb-TV.

Inga kommentarer: