tisdag, september 14, 2010

Inte många dagar kvar till valet.

"Inte många dagar kvar för högeralliansens regeringstid" hade jag velat skriva i rubriken. Men det känns osäkert. Opinionsläget tyder på ett litet övertag för sittande regering, men det är inte många röster som skiljer. Det var jämt även i valet för fyra år sedan. Då lyckades allianspartierna mobilisera sina väljare bättre än vi socialdemokrater. Vi hade fler soffliggare. Årets val kommer att avgöras av vilken sida som är bäst på att få sina väljare att gå till valurnorna. Därför är det viktigt att alla röstar!

I Upplands-Bro kommun har vi haft intresssanta fyra år sedan valet. Det började med att moderaterna trodde, att de hade vunnit och utropade sig som segrare. Med stöd av Sverigedemokraterna tog de sedan ordförandeposterna i fullmäktige och kommunstyrelsen samt fick majoritet i kommunstyrelsen.
Därefter surnade sverigedemokraten till. Han fick väl ingen gengåva och kände sig sviken. Chansen såg han på kommande fullmäktige. Eftersom det moderata kommunalrådet inte hade genomfört budgetförhandlingar och följaktligen inte hade någon majoritet i fullmäktige var det lätt att fälla alliansens budget. Den budget som antogs var den som de "rödgröna" partierna hade förhandlat fram. Som krona på verket valdes rödgrön majoritet i alla nämnder och socialdemokratiska nämndorföranden.

Därefter följde nästan ett år av stillestånd. Inget hände förrän Socialdemokraterna och Folkpartiet insåg att för att få en styrning av kommunen behövdes ett blockövergripande samarbete. De båda partierna lämnade sina respektive block och bildade ett mittensamarbete.
De senaste tre åren har kommunen styrts av Folkpartiet och Socialdemokraterna i minoritet. Det har inneburit att vi alltid måste ha stöd av minst ett annat parti för att få majoritet. Vi har aldrig förhandlat med Sverigedemokraterna och M, Kd eller C har varit väldigt ovilliga att samarbeta. Det är synd, för i kommunpolitiken är det oftast bra med breda lösningar.

Som socialdemokrat har jag berikats av samarbetet med Folkpartiet. En liberal syn på frågor har ibland gett mig en anan infallsvinkel vilket har varit till godo i beslutsfattandet.
När vi lämnade samarbetet med Vänsterpartiet och Miljöpartiet för att bilda politisk ledning, accepterades det. De hade nog gärna velat var med men insåg att detta var för kommunens bästa.
Restalliansen (M, Kd och C) hade svårare att smälta att de inte längre var den politiska ledningen. Bitterheten och efterslängarna har varit många unde de här åren. Och det är klart att det kan kännas bittert, att som alliansen under nästan ett år inte kunnat styra kommunen i minoritet. Då kommer Folkpartiet och Socialdemokraterna och tar över och styr tre år i minoritet.

Folkpartiet och Socialdemokraterna tog sitt ansvar. Kommunens bästa gick före egna partiet. Båda partierna kunde genomföra sina förslag. Alternativet hade varit ytterligare tre år av kaos i kommunen.

Inga kommentarer: