söndag, september 05, 2010

Vem betalar moderaternas valkampanj?

En stor del av partiernas kampanjer betalas av genom pengagåvor. Detta är ett stort problem eftersom vi vet att tjänster föder gentjänster. När det är tillåtet att skänka stora belopp till ett parti för att på det sättet försöka påverka valutgången, borde det också vara självklart att öppet redovisa detta. Av riksdagspartierna är det endast moderaterna som hemlighåller vem som betalar dem. Djupt olustigt tycker jag.
Moderaterna har skaffat sig en särställning i detta avseende. Detta parti fick förra valåret, 2006, åtta gånger så mycket pengar som de andra partierna tillsammans.
30 miljoner kronor skänktes till Moderaternas valkampanj. Kan jämföras med Socialdemokraterna som fick 3,4 miljoner. Socialdemokraterna fick främst pengar från löntagarorganisationer, vilket inte är så konstigt, eftersom det är det parti som är mest löntagarvänligt.
Moderaterna vägrar envist att redovisa vilka som finansierar dem.
En redogörelse av detta finns på Arbetarrörelsens Tankesmedja.

I dagens DN, på ledarplats, kritiseras moderaterna för detta. "Pengens särintressse". Självklart är det så, att när så stora belopp skänks till ett politiskt parti, föväntar man sig att få något igen

Inga kommentarer: