fredag, september 24, 2010

Sjukförsäkringsreformen är ännu inte klar

Rubriken är tagen från Sanna Raymans ledare i dagens SvD. Rubriken är felaktig. Ändringarna i sjukförsäkringen är ingen reform. Det är en nedskärning för att finansiera skattesänkning. En nedskärning som hastades fram utan utredning. Remissinstanserna varnade för genomförandet.

Vad bör man göra nu?

Jag kan tänka mig att på kort sikt tas stupstocken bort, försäkringskassan ges ordentliga resurser för utredning och rehabilitering.
På längre sikt bör hela sjukförsäkringssystemet ses över. Det är nödvändigt att vårt gamla hederliga, tråkigt svenska sätt med långa utredningar används. Förhandlingar mellan partierna måste få ta tid. En sjukförsäkring mår väl av parlamentarisk enighet. Den försäkrade måste veta vad som långvarigt gäller även vid regeringskiften.

Försäkringskassans roll och arbetsätt måste förändras. Det är inte rimligt, att handläggaren skall besluta om sjukpenning och åtgärder, samtidigt som han skall vara den försäkrade behjälplig. Säkert måste omorganisationer till, men det är viktigare med ett flexibelt regelsystem, lugnare arbetsklimat, tillräckliga resurser och mindre ekonomi- och deltaljstyrning från politiker.

Bortsett fån rubriken. Finns det alltså mycket i ledaren jag håller med om. Den tillför också en del om hur politiker styr. Alltför ofta vid problem uppstår den politiska paniken och en liten detalj skall regleras uppifrån. En målstyrning med minskande resurser ger ofta upphov till politiska detaljbeslut. Dessvärre är de inte alltid genomtänkta, men man visar handlingskraft.

Om några månader när vi slickat såren kanske regeringen tar initiativ till blockövergripande diskussioner om hur socialförsäkringarna skall hanteras. Hur vi skall styra i politiken behöver vi diskutera själva först.

1 kommentar:

Anonym sa...

En förutsättning för att blocköverskridande diskussioner skal kunna fungera är att man slutar att smutskasta och demonisera varandra. Du vet mycket väl att grunden för att reformera sjukförsäkringen ligger i att den på sikt hotade andra välfärdsområden genom att dess kostnader ständigt ökade. Ditt eget parti och en tung företrädare för detta, Anna Hedborg, utredde detta och kom till samma slutsats som regeringen; Det måste finnas en tidsgräns. Så; om du menar allvar med samförståndslösningar måste du börja debattera seriöst.