tisdag, september 07, 2010

Jobb till ungdomar viktigare än skattesänkningar.

Har alliansregeringen klarat den ekonomiska krisen bra?
Svaret på frågan är olika beroende på vem man är. De svenska bankerna, som verkligen var illa ute, har kommit ur krisen med blotta förskräckelsen.
Men ungdomarna har det värre. Ungdomsarbetslösheten i Sverige är i dag en av de högsta i Europa. Skattesänkningar har prioriterats före jobbskapande åtgärder. Sverige har klarat krisen sämre än de flesta andra europeiska länder, om man ser till arbetslöheten.

I går presenterade Thomas Bodström en ny rapport om ungdomsarbetslösheten. Trots att det sägs att denna fråga är en av valets huvudfrågor kan jag varken i DN eller SvD hitta några rapporter eller kommentarer. Det finns i alla fall inte på ledande plats. Visar kanske vad dessa tidningar står politiskt.

Socialdemokraternas åtta viktiga punkter:
 1. Nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet.
  En politik för 100.000 nya jobb, utbildnings- och praktikplatser.
 2. Fler utbildningsplatser.
  Vill bygga ut högskolan, yrkeshögskolan, vuxenutbildningen och den
  yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen med 44 000 platser.
  Vill höja studiemedlet med 600 kronor i månaden - 400 kronor i bidrag och 200 kronor i lån.
 3. Avskaffa aktivitesförbudet.
  Åtgärder för att stödja den arbetslöse skall sättas in omedelbart. I dag måste man vänta i tre månader.
 4. Jobb till unga.
  Hela arbetsgivareavgiften tas bort för den som anställer en ung arbetslös.
 5. Sommarjobbsgaranti för ungdomar.
  Alla ungdomar skall ha en givande sysselsättning på sommaren.
 6. Praktik skall ge alla ungdomar erfarenhet.
  Gymnasier och fler högskoleprogram och kurser skall inkludera praktik i utbildningen.
 7. Aktiva insatser för alla med försörjningsstöd.
  Alla som söker försörjningsstöd skall omgående erbjudas en utbildning, en kommunal praktikplats eller annan sysselsättning som kombineras med jobbsökande insatser.
 8. Stopp för skolavhoppen.
  Vill stärka varje elevs rätt och möjlighet att gå ut gymnasiet med fullständiga betyg. En elev som inte klarar en kurs skall omedelbart erbjudas stöd.

Inga kommentarer: