fredag, september 24, 2010

Skall Upplands-Brohus bli bostadsrätter?

Kommunfullmäktige i går kväll blev en kortvarig tillställning. Redan efter någon timme kunde ordförande Anders Åkerlind (M) avsluta. Det märktes att allianspartierna, i alla fall M, Kd och C räknar med en ny majoritet i kommunen. Det nyvalda fullmäktige börjar arbeta 1 november. Många ärenden minoritetsåterremitterades, d v s skickades tillbaks till tjänstemännen för att återkomma när fullmäktige bytt majoritet.
Inspelad version av fullmäktige ses på kommunens hemsida.

Några signaler fick vi om vad en eventuellt kommande alliansledning i kommunen vill åstadkomma
  • de vill utreda möjligheterna för Upplands-Brohus hyreslägenheter att ombildas till bostadsrätt
  • de vill införa borgensavgift för Upplands-Brohus, d v s ett sätt att föra över pengar från bolaget till kommunen, vilket belastar hyrorna
  • de skickade tillbaks förslaget att endast servera ekologiskt och rättvisemärkt kaffe och te i kommunens verksamhet
  • de vill ytterligare utreda kostnaderna för ett namnbyte på kommunen

Jag kan inte påminna mig att de berättade något av detta i valrörelsen

Inga kommentarer: