onsdag, november 04, 2009

Ändrade planer vid Tibble torg

Det blir inte alltid som tänkt. Bostadsrättsföreningen Vinbäret disponerar en en parkering vid Tibble torg. Där tänkte sig markägaren att bygga radhus. Planerna har ändrats och det som nu kan bli aktuellt är ett antal garageplatser. Det nya förslaget till plan finns med i handlingarna till kommunstyrelsen 13 november. Beslut har inte fattats. Det är meningen att det nya förslaget skall ställas ut, och det finns möjligheter att komma med synpunkter.
"Det bidde en tumme", kan man säga.


Tänkta radhus blir garage.

Inga kommentarer: