torsdag, november 05, 2009

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende är det namn äldreboendedelegationen föreslår för det som i dag ofta kallas "särskilt boende", dvs äldreboende med heldygnsomsorg. Det är bra att olika boendeformer namnges och definieras. I dag är det ofta oklart och exempelvis servicehus kan se ut hur som helst. Äldreboendedelegationens slutbetänkande, SOU 2008:113, talar om tre typer av boende: seniorboende, trygghetsboende sam vård- och omsorgsboende.

Det som nu byggs i Tibble skall bli ett "vård- och omsorgsboende". Beräknas bli inflyttningsklart hösten 2010.
Vad skall det heta? Det börjar bli dags att fundera på namn.


Tibbles vård- och omsorgsboende växer upp

Inga kommentarer: