tisdag, november 24, 2009

Budget i balans i Upplands-Bro

"Vi tar ansvar och satsar på framtiden för Upplands-Bro kommun" säger Socialdemokraterna och Folkpartiet om det budgetförslag de lagt inför 2010.
Det stämmer bra. En välskött ekonomi har gjort det möjlig att satsa på bl.a. skola, äldreomsorg och fältverksamhet för ungdomar. Det föreslås också investeringar som ger arbeten under lågkonjunkturen och som gör kommunen tryggare, snyggare och mer funktionell.

Vad har då den borgerliga oppositionen för motförslag?
Jo, som vanligt, lite mer av allt. Mer pengar genom att man gissar att skatteintäkterna skall bli högre och att man föreslår att Upplands-Brohus skall betala en avgift (borgensavgift) till kommunen. Betyder att de boende skall vara med att betala kommunens verksamhet på hyran.

På torsdag tas budgeten i kommunfullmäktige, som börjar redan kl 09.00. Debatten kan följas på webben.

Inga kommentarer: