måndag, november 02, 2009

Jobbkongressen avslutad. Nu börjar jobbet.

Jobben först. Skatt efter förmåga. Välfärd efter behov

Jobbkongressen är avslutad. Ett gott slut är att såväl Ipred- som FRA-lagarna skall omprövas. Partiledningen har insett att integritetsfrågorna är viktiga. De är till och med viktigare än upphovsrätten. Det senare kanske inte alla inser än, och det är nog klokt att fortsättningsvis hålla Thomas Bodström borta från dessa frågor.

Att privata företag skall kunna driva skattefinansierad verksamhet även i fortsättningen är nu klart. Innehåll och kvalite är viktigare än ägarformen. Samhällets roll övergår till att finansiera och övervaka. Att ta ut vinst skall vara tillåtet. Vem som skall svara för utvecklingen av verksamheterna känns för mig oklart, när ekonomisk vinst är målet.

SvD skriver att "S-linjen för jobben har inte förnyats". Det tackar vi för. Vår linje har alltid varit, att alla behövs i arbetslivet. Arbete åt alla med andra ord. Den inställningen behöver inte förnyas. Arbetslöshetsalliansens förhoppningsvis korta inhopp har tydligt visat detta.
De metoder som vi alltid har använt för att bekämpa arbetslösheten, såsom infrastuktursatsningar, bostadsbyggande, utbildning och ekonomisk stimulans har alltid fungerat och kommer alltid att fungera.

Nu är kongressen över och jobbet börjar. Det program vi skall gå till val på kommer Miljöpartiet och Vänsterpartiet att ha inflytande på. Innebär att vi måste prata oss samman. Sedan måste vi vinna valet och därefter bilda regering tillsammans med koalitionspartierna. Först därefter kan kongressbesluten börja att genomföras. Det är långt dit och hårt arbete krävs för att nå målen.

Det känns som vanligt bra efter kongressen. Det blir ju lätt så när man under flera dagar lyssnar på människor som tycker ungefär likadant. Vad som är svårt att veta är hur dessa kongressdagar uppfattats bland de som inte är engagerade i politiken. Nu gäller det för oss, både kongressombuden och vi som följt med på avstånd, att prata med alla de, som ännu inte är fullt övertygade och som inte tillbringat de senaste dagarna framför TV 24.
Berätta varför, vad och hur. Och lyssna, lyssna och lyssna.

För övrigt anser jag att arbetslöshetsalliansen skall förpassas till utanförskapet

Inga kommentarer: