fredag, november 27, 2009

Budget 2010 tagen av fullmäktige

Nu är S och Fp:s budget tagen av fullmäktige. Den består bl.a. av ett rejält jobbpaket, stor satsning på fältverksamhet för ungdomar, mer till barn hälsa och kultur, heminstruktör för syn- och hörselskadade, nya boenden för äldre och funktionshindrade, permanentning av volontärverksamheten, ny asfalt och belysning, trafiksäkerhet samt lek- och badplatser.
Jag kommer att återkomma och berätta mer om de olika punkterna.
Du kan läsa mer i Upplands-Bronytt, följ länken.

Inga kommentarer: