onsdag, november 11, 2009

Fler heltidsanställningar krävs i kommunens budget

Det är budgettider. Kommunens budget för 2010 tas ställning till 26 november. Det brukar bli ett möte som pågår hela dagen och kvällen. Det är inte alltid vi kan gå hem vid midnatt, vilket är bra. Kommunens verksamhet skall diskuteras och de olika partierna skall lägga fram sina förslag.

Socialdemokraternas och Folkpartiets budgetförslag är presenterat. Finns att tillgå på kommunens hemsida. Den inledande texten saknas men handlingarna skall finnas kompletta under morgondagen.
De andra partierna passar än så länge, men under dagens kommunstyrelse hoppas jag, att de lägger fram sina förslag. Folkpartiet och Socialdemokraterna, kommunens mittensamarbete, har ingen egen majoritet. Minst ett av fullmäktiges övriga partier måste stödja förslaget för att det skall gå igenom.

Det är en positiv budget utan för stora nya kostnader eller nedskärningar. Att vi ändå klarar att lägga en budget i balans beror främst på två saker: Dels att vi har en välskött ekonomi, och dels att regeringen har som engångsinsats gett ett bidrag till kommunerna.

Ett område, som vi har haft svårt att få igenom förbättringar inom under flera år, är anställningsgraden hos personalen. Det är framför allt inom äldreomsorgen som allt för många deltidstjänster förekommer, vilket kan vara kvalitetssänkande för de äldre.

”Möjligheten till fasta anställningar ska stärkas, heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet. Om andelen heltidsanställningar inte kan ökas genom förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter är vi beredda att lagstifta.”, beslutades det på kongressen. Det vore väl märkvärdigt om inte vår kommun skulle kunna omvandla deltidstjänster till heltid, utan att ha ett lagstiftningshot hängande över oss.

I Nynäshamn går det bra. Ett projekt har nyligen genomförts med bra resultat för de anställda och ett bra resultat för omsorgstagarna. Dessutom visar det sig att det var ekonomiskt lyckat. Kommunen har sparat flera miljoner kronor. Om Nynäshamnsprojektet kan läsas i dagens DN: ”Heltidsjobb i kommunerna ger alla bättre ekonomi".

Jag tänker sätta ned foten nu och se till att något händer.
I Folkpartiets och Socialdemokraternas budgetförslag finns med ett uppdrag:
"Andelen heltidsanställda inom socialförvaltningens område ska öka markant". Nu skall en förändring komma till stånd. De som fortfarande är motståndare till att kvinnor arbetar heltid måste köras över.

1 kommentar:

jeppen sa...

Ekonomiskt lyckat att ha en viss mängd heltidsanställda vikarier i en vikariepool jämfört med att hyra in folk på timme? Ja, självklart.

PR-mässigt lyckat att ta åt sig äran för den generella sjukfrånvaro-minskning som alliansens åtgärder skapat? Javisst.

Jag får gratulera sossarnas propagandamaskineri till ännu en seger.